KOMUNIKAT ZARZĄDU CENTRUM MEDYCZNE MAGNOLIA PARK S.A. - TRZECIE WEZWANIE

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI CENTRUM MEDYCZNE MAGNOLIA PARK S.A. W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ AKCJI

Zarząd Centrum Medyczne Magnolia Park S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Wiśniowa 85C/10 Wrocław, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki. Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798, ze zm. z 2020r. poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Umów się na wizytę